รหัส อำเภอ คะแนนเต็ม
คะแนนได้ ร้อยละ
3309ราษีไศล785731.5093.18
3318เมืองจันทร์785710.7090.54
3308ขุนหาญ785709.5590.39
3310อุทุมพรพิสัย785704.0089.68
3314ศรีรัตนะ785698.6589.00
3311บึงบูรพ์785688.5087.71
3319เบญจลักษ์785683.7087.10
3312ห้วยทับทัน785683.5587.08
3313โนนคูณ785683.4087.06
3321โพธิ์ศรีสุวรรณ785682.5086.94
3306ไพรบึง785680.2586.66
3320พยุห์785669.9085.34
3317ภูสิงห์785669.4085.27
3315น้ำเกลี้ยง785657.4083.75
3307ปรางค์กู่785650.9082.92
3302ยางชุมน้อย783646.3082.59
3301เมืองศรีสะเกษ775635.6582.02
3316วังหิน785638.3081.31
3303กันทรารมย์785631.7580.48
3322ศิลาลาด770619.6080.47
3305ขุขันธ์785626.6579.83
3304กันทรลักษ์785603.4076.87
3323รพ.ศรีสะเกษ+pcu เทศบาล395282.9071.62