รหัส อำเภอ คะแนนเต็ม
คะแนนได้ ร้อยละ
3309ราษีไศล805778.4596.70
3318เมืองจันทร์805775.3096.31
3310อุทุมพรพิสัย805760.5094.47
3308ขุนหาญ805755.5593.86
3314ศรีรัตนะ805753.5093.60
3311บึงบูรพ์805735.9091.42
3319เบญจลักษ์805732.4590.99
3317ภูสิงห์805731.9590.93
3313โนนคูณ805731.7590.90
3306ไพรบึง805729.4090.61
3312ห้วยทับทัน805725.3090.10
3321โพธิ์ศรีสุวรรณ805721.6589.65
3307ปรางค์กู่805715.0088.82
3315น้ำเกลี้ยง805710.2588.23
3320พยุห์805699.0086.83
3303กันทรารมย์805696.1586.48
3302ยางชุมน้อย805695.7586.43
3305ขุขันธ์805685.1585.11
3322ศิลาลาด790671.9585.06
3316วังหิน805683.7084.93
3301เมืองศรีสะเกษ795670.0584.28
3304กันทรลักษ์805661.3082.15
3323รพ.ศรีสะเกษ+pcu เทศบาล433289.5566.95